ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NA WWW.BIUROZPOLOTEM.PL

Drogi Użytkowniku,

poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem ze strony internetowej konkursu „Biuro z POLotem” (nazywamy ją dalej „Konkursem”) – www.biurozpolotem.pl. Dla Twojej wygody zestawiliśmy wszystkie informacje w poniższym spisie treści – tak, abyś mógł łatwo znaleźć to, co Cię interesuje.

Jeśli zgłosisz udział w Konkursie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku do Regulaminu Konkursu.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, którzy są osobami fizycznymi, przetwarzanych w celu jej przeprowadzania oraz prowadzenia strony internetowej www.biurozpolotem.pl, jest International Paper Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków.

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych, możesz to zrobić poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.internationalpaper.com/pl/kontakt, adres e-mail: My-Privacy@ipaper.com, pod numerem telefonu +48 (0)12 252 6000 lub listownie na adres: International Paper Polska Sp. z o.o., ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków.

2. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe jako użytkownika strony internetowej www.biurozpolotem.pl są przetwarzane w celu prowadzenia tej strony oraz zapewnienia jej funkcjonalności, np. możliwości przesłania zapytania przez formularz kontaktowy (www.biurozpolotem.pl/#contact).

Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również dla celów marketingowych International Paper Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, co oznacza w szczególności promowanie oferty jego produktów lub usług. W ramach takiego marketingu administrator Twoich danych chce móc prezentować Ci oferty i promocje dopasowane do Twoich zainteresowań. W tym celu dokonywać może czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać.

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY? W JAKI SPOSÓB JE ZBIERAMY?

Zbieramy i przetwarzamy informacje tym, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej www.biurozpolotem.pl, w jaki sposób trafiłeś na naszą stronę, o numerze IP oraz urządzeniu, z którego łączysz się z naszą stroną internetową, w tym o jego ustawieniach (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu) – za pośrednictwem plików cookies, jeśli wyrazisz zgodę na ich wykorzystywanie.

Twoje dane osobowe pozyskujemy również od Ciebie wówczas, gdy podajesz je w ramach wiadomości przesyłanej do nas przez formularz kontaktowy (www.biurozpolotem.pl/#contact).

4. CZYM SĄ PLIKI COOKIES ORAZ W JAKIM CELU JE WYKORZYSTUJEMY?

To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w Internecie, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może jednak utrudniać korzystanie ze strony internetowej www.biurozpolotem.pl.

Dzięki plikom cookies możemy:

 • ułatwić i utrzymywać Twoją sesję na stronie internetowej www.biurozpolotem.pl – weryfikujemy połączenie między Tobą a naszym serwerem; nie przechowujemy w plikach cookies informacji pozwalających ustalić tożsamość poszczególnych użytkowników, a jedynie dane dotyczące połączenia;
 • dbać o sprawne oraz bezpieczne działanie strony internetowej www.biurozpolotem.pl i znajdujących się na niej formularzy – zabezpieczamy stronę np. przed działaniem robotów (programów, które automatycznie badają zawartości stron internetowych);
 • przedstawiać spersonalizowane oferty i promocje związane z treściami na www.biurozpolotem.pl;
 • sprawdzać statystyki dotyczące korzystania ze strony internetowej www.biurozpolotem.pl – budujemy zbiorcze, anonimowe statystyki odwiedzin i działań na stronie.

Monitorujemy Twoją aktywność na stronie internetowej www.biurozpolotem.pl przy użyciu Google Analytics. Służą nam do tego opisane powyżej pliki cookies. Chcemy móc ustalić, ilu użytkowników odwiedza naszą stronę i jakie podejmują na niej działania – tak, abyśmy mogli czynić stronę i związany z nią projekt jeszcze lepszym i bardziej przystępnym dla naszych użytkowników.

Aby pliki cookies umożliwiały wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i poszukiwań, współpracujemy z firmami partnerskimi (marketingowymi), które mogą umieszczać na Twoim urządzeniu pliki cookies oraz zbierać informacje o Twojej aktywności w sieci w trakcie prezentowania reklam (są to tzw. cookies podmiotów trzech, ang. third-party cookies). Takim podmiotem jest np. Facebook (Facebook, Inc. lub Facebook Ireland Limited), którego zasady przetwarzania danych osobowych znajdziesz na www.facebook.com/policy.php.

W każdej chwili możesz zmienić zasady wykorzystywania cookies na Twoim urządzeniu wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki:

Do czasu ewentualnej zmiany opcji dotyczących plików cookies nasi partnerzy marketingowi będą korzystać z technologii cookies, by przedstawiać Ci reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom.

5. DLACZEGO (NA JAKIEJ PODSTAWIE) PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby:

 • dbać o jakość korzystania z naszej strony internetowej oraz zabezpieczać sprawne działanie znajdujących się na niej funkcjonalności;
 • prowadzić dla użytkowników naszej strony internetowej skrzynkę kontaktową i udzielać odpowiedzi na pytania, które przesyłają do nas przez formularz kontaktowy (www.biurozpolotem.pl/#contact) i zapewniać im pozytywne doświadczenia w kontakcie z nami;
 • promować naszą ofertę produktów i usług w ramach działań marketingowych – jest to prawnie uzasadniony interes, który został wyraźnie wskazany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych (motyw 47 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Informacje dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony internetowej www.biurozpolotem.pl zbieramy za pośrednictwem plików cookies zbieramy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Informacje o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej www.biurozpolotem.pl (zebrane za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej przetwarzamy przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem – tzn. kupujesz produkty marki „POL” oraz później przez okres 5 lat licząc od momentu, kiedy ostatni raz zakupiłeś produkty marki „POL”, chyba, że wcześniej wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych.

W każdym przypadku Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania, ponieważ jako administrator musimy być w stanie wykazać, że przetwarzanie Twoich danych obywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

7. KOMU UJAWNIANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to:

 • Organizator Konkursu (RiverWood Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu), któremu administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu i prowadzenia jej strony internetowej;
 • podmioty prowadzące obsługę techniczną oraz informatyczną strony internetowej www.biurozpolotem.pl;
 • agencje marketingowe, dzięki którym możemy tworzyć dla Ciebie ciekawe oferty i promocje.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

8. CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)?

Przy prowadzeniu strony internetowej www.biurozpolotem.pl korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z naszych dostawców usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium (np. Google, LLC oraz Facebook Ireland Limited).

Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, trafią one wyłącznie do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony. Przykładem takiego kraju są Stany Zjednoczone i mechanizm „Tarczy Prywatności”, który polega na certyfikowaniu przedsiębiorstw zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych pod kątem tego, czy stosują odpowiednie reguły w zakresie ochrony danych osobowych. Obaj ww. dostawcy usług posiadają odpowiedni certyfikat zgodności.

9. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili, o ile jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości i informacji, które Ciebie dotyczą. Twoje prawa obejmują:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • prawo do poprawiania danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do żądania usunięcia danych;
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Aby skorzystać z ww. uprawnień, skontaktuj się z administratorem poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.internationalpaper.com/pl/kontakt, adres e-mail: My-Privacy@ipaper.com, pod numerem telefonu +48 (0)12 252 6000 lub listownie na adres: International Paper Polska Sp. z o.o., ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji, wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz podać czego się domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.

Aby zgłosić swój sprzeciw, skontaktuj się z administratorem poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.internationalpaper.com/pl/kontakt, adres e-mail: My-Privacy@ipaper.com, pod numerem telefonu +48 (0)12 252 6000 lub listownie na adres: International Paper Polska Sp. z o.o., ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków.

Ta witryna korzysta z plików cookies, aby lepiej prezentować treści, zapewnić sprawne oraz bezpieczne działanie, przedstawiać spersonalizowane oferty i promocje, a także w celach statystycznych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.